Noutăţi/Evenimente

Alunecari de teren - Impactul alunecarilor de teren la nivel de societate

27 apr. 2023

ing. Daniel Iosif

Timp estimat de citire: 3 minute


În ultimii ani, schimbările climatice și creșterea populației umane, au contribuit la creșterea numărului și severității alunecărilor de teren în multe zone, punând în pericol viețile oamenilor și infrastructura. Prin urmare, dezvoltarea de strategii și tehnologii pentru prevenirea, detectarea și gestionarea acestor evenimente este de o importanță crucială pentru reducerea riscurilor și minimizarea daunelor cauzate de alunecările de teren.


Ce cauzează alunecările de teren?

În general, alunecările de teren sunt cauzate de o perturbare a echilibrului natural dintre forța de aderență a terenului și forța de gravitație. Când forța de gravitație depășește forța de aderență, pământul își pierde echilibrul.

Alunecările de teren au două cauze majore: schimbările climatice și activitatea umană.

Schimbările climatice pot avea un impact semnificativ asupra alunecărilor de teren, prin creșterea precipitațiilor, intensificarea fenomenelor meteorologice extreme și topirea ghețarilor. Acești factori pot slăbi solul și versanții, contribuind la producerea alunecărilor de teren. Prin urmare, prevenirea și gestionarea acestor probleme sunt cruciale pentru protejarea comunităților și a infrastructurii de astfel de fenomene.

Activitatea umană, cum ar fi construcțiile precum și intervențiile la nivel de versanți pentru realizarea de infrastructră de transport cresc riscul apariției unei alunecări de teren mai ales în situații în care nu se efectuează studii serioase de stabilitate la faza de proiectare. De asemenea, activități precum irigarea, defrișarea, excavarea și scurgerea apei la nivel necontrolat prin sisteme de scurgere sau drenare pot destabiliza sau slăbi o pantă. De asemenea, urbanizarea și creșterea populației pot agrava problemele de alunecare a terenurilor, prin construirea de case și infrastructură pe pante instabile.

Impactul alunecărilor de teren la nivel de societate

Alunecările de teren pot avea consecințe semnificative asupra societății, prin distrugerea caselor, infrastructurii și culturilor agricole, cauzând pierderi financiare importante și punând în pericol viețile oamenilor. Impactul acestor evenimente poate fi resimțit pe termen lung, prin costurile și timpul necesare pentru reconstrucție, afectând economia locală și calitatea vieții locuitorilor.

Pe lângă aceste efecte imediate, alunecările de teren pot afecta și mediul înconjurător și ecosistemele locale, prin distrugerea vegetației și a solului, afectând biodiversitatea și sursele de apă potabilă. De asemenea, aceste fenomene pot duce la eroziunea și degradarea terenurilor, ceea ce poate avea consecințe negative pe termen lung pentru mediul înconjurător.

Important de reținut: Atunci când activiattea umană poate fi cauza apariției unei alunecări de teren, realizarea unui calcul de stabilitate și a unui proiect tehnic corect pentru intervenții, care să țină cont de toate etapele de intervenție reduc seminificativ riscul apariției alunecărilor de teren.

Măsuri de prevenire și gestionare a alunecărilor de teren

Pentru a preveni alunecările de teren este esențial să se acorde atenție stabilizării versanților și comportamentului pământului în timpul implementării unui proiect de construcție. Pentru a evalua aceste aspecte critice, este recomandată realizarea unei o expertize geotehnice, care furnizează nu doar informații esențiale dar propune soluții tehnice concrete care trebuiesc implementate rezultate în urma calculelor de stabilitate. 

Măsurile de prevenire și gestionare a alunecărilor de teren includ monitorizarea periodică a zonelor predispuse la alunecări, evitarea construcțiilor în zone cu risc ridicat. 

Monitorizarea este esențială pentru aceste fenomene și ajută la posibilitatea de a interveni înainte ca fenomenul să ia amploare. Aceste acțiuni reprezintă un pas important în prevenirea producerii de alunecări de teren. 

Contactează-ne direct pe WhatsApp!