Noutăţi/Evenimente

Cazuri particulare de expertizare tehnica a cladirilor pentru cerinta fundamentala „rezistenta mecanica si stabilitate”, nou introduse in editia 2022 a indrumatorului C254

26 ian. 2023


Timp estimat de citire: 2 minute


Ediția 2022 a îndrumătorului privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate” definește 4 noi cazuri particulare în care expertizarea unei construcții se poate realiza fără evaluarea seismică de ansamblu a acesteia.

Ce presupune expertizarea unei construcții fără evaluarea seismică de ansamblu a acesteia?

Această modalitate de abordare a expertizelor tehnice permite evaluarea construcțiilor fără încadrarea acestora în clasa de risc seismic prin pirsma indicatorului R3 (fără evaluare prin calcul a construcției în ansamblu). Astfel, se poate reduce cantitatea de documentație tehnică / numărul investigațiilor necesare în vederea obținerii de date tehnice referitoare la construcția în cauză, în vederea elaborării expertizei tehnice.

Cazuri particulare de expertizare nou introduse:

1. Expertiza tehnică la acțiuni gravitaționale (cap. 3.1.)

  • pentru construcții situate în zone seismice de intensitate redusă, supuse la acțiuni gravitaționale mari sau care prezintă vulnerabilități evidente de conformate structurală la acțiunea gravitațională; *
  • pentru subansamble de clădiri cu rol principal în preluarea acțiunilor gravitaționale (balcoane, copertine, scări, elemente de acoperiș rezemate articulat pe structura principală, etc.). *

2. Expertiza tehnică pentru creșterea securității la incendiu a clădirilor (cap. 3.6.)
  • pentru efectuarea de lucrări de intervenție locale, conexe acțiunii de creștere a securității la incendiu a clădirilor, care nu modifică răspunsul structural de ansamblu. *
3. Expertiza tehnică pentru variația masei clădirilor (cap. 3.8.)
  • pentru intervenții în vederea amplasării de antene de telecomunicații la nivelul ultimului planșeu, amplasarea de echipamente,pe fațadele sau pe planșeele clădirii, amplasare de reclame publicitare, amplasare de panouri solare sau fotovoltaice etc*, cu limitare variației masei (cap. 3.8.1, (3) a și b; 
  • pentru cazurile de modificare ale funcțiunii clădirii, datorită cerințelor de refuncționalizare, prin variația încărcărilor la nivelul planșeelor sau ale altor elemente structurale * cu limitare variației masei (cap. 3.8.1, (3) a și b).
4. Expertiza tehnică pentru continuarea lucrărilor de construire (cap. 3.9)
  • pentru cazurile în care se efectuează reluarea lucrărilor de execuție la un obiectiv în curs de construire, după expirarea valabilității autorizației de construire, fără modificarea documentației tehnice inițiale ce a stat la baza autorizării și execuției construcției. *

Îndrumătorul vine de asemenea cu o clarificare în ceea ce privește expertizele tehnice referitoare la construcții care urmează să fie incluse în programe de finanțare prin fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene. 

În astfel de situații, expertizele tehnice se elaborează în conformitate cu regulamentele, procedurile și documentele specifice fiecărui proiect de finanțare în parte, chiar dacă tema de expertizare se regăsește în cazurile particulare definite de îndrumătorul C254-2022. Un exemplu în acest sens, sunt expertizele tehnice privind eficientizare energetică  sau instalare de panouri fotovoltaice realizate pentru construcții incluse în PNRR, care se realizează cu încadrarea construcției în clasa de risc seisic, conform ghid PNRR, chiar dacă aceste cazuri de expertizare fac obiectul îndrumătorului C254.

Chiar dacă îndrumătorul C254-2022 permite expertizarea fără evaluarea seismică de ansamblu a construcțiilor, abordarea expertizelor tehnice este de asemenea dependentă de experiența și aprecierea expertului tehnic și de particularitățile fiecărei situații în parte.

* text preluat din îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate” - indicativ C254-2022 


Contactează-ne direct pe WhatsApp!