Noutăţi/Evenimente

Lansarea proiectului: „Relansarea economica a societatii EXPERT PROIECT SRL”

14 mar. 2023


EXPERT PROIECT SRL,  implementează proiectul   cu  titlul  „Relansarea  economica a  societatii EXPERT PROIECT SRL”, cod SMIS 159307, finanțat prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020Axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectivul Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Contractul de finanțare nr. 271/POC/411/AS din 11.01.2023 a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității companiei EXPERT PROIECT SRL, prin dezvoltarea  capacităților proprii de prestare a serviciilor de tipărire, precum și extinderea ariei de desfacere a serviciilor prin metode inovative.

Rezultatele implementării proiectului:

  • Utilaje performante achizitionate si mijloace de transport electrice.
  • Locuri de munca nou create. 

Valoarea totală a proiectului este de 4.087.330,64  lei, din care finantarea nerambursabilă este de 2.472.050 lei : 2.070.737,06  lei din FEDR si în sumă de si 401.312,94  lei din bugetul naţional.

Data începerii  implementarii proiectului este 11.01.2023 şi data finalizării proiectului este 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Detalii suplimentare se pot obţine de la sediul societatii:

EXPERT PROIECT SRL, Zalau, str. Moigradului, nr. 32, jud. Sălaj

Localizare proiect:  Cluj-Napoca, str. Fabricii de Chibrituri nr. 13-21 , (cladirea ICPIAF) etaj 3, jud. Cluj

Contactează-ne direct pe WhatsApp!