Noutăţi/Evenimente

Săpături adânci în oraș : Scurt Ghid Esențial pentru Investitori, Project Manageri și Arhitecți

21 sep. 2023

ing. Andra Ungureanu

În contextul dezvoltării urbane, nevoia de realizare a lucrărilor de infrastructură care implică executarea excavațiilor adânci este în creștere. Conform NP 120-2014 „Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane” excavațiile adânci în zonele urbane sunt definite ca săpături care au adâncime mai mare de 3 m masurată de la suprafața terenului. De asemenea, sunt considerate incinte adânci și excavațiile care au numai parțial săpături mai mari de 3 m.

Ce trebuie făcut când avem un proiect la care trebuie realizată o excavație adâncă?

Pasul 1 – Realizarea unui Studiu Geotehnic cf. cu NP074-2022 în baza unei Teme de investigare geotehnică.

Pasul 2 – Expertizarea clădirilor învecinate. Excavația adâncă va genera deformații orizontale și verticale în terenul din zona adiacentă. Normativul NP 120-2014 prevede: La realizarea excavațiilor adânci se vor expertiza tehnic toate construcțiile și instalațiile situate în zona adiacentă în scopul punerii în siguranță a acestora și a luării de măsuri de consolidare, după caz.

Pasul 3 – Expertiza Geotehnică. În cazul în care adâncimea excavației este mai mare de 6 m, este obligatorie realizarea unei expertize geotehnice. Scopul unei expertize este de a evalua factorii de risc care pot apărea în cadrul realizării excavației și furnizarea de soluții pentru protejarea amplasamentului și a vecinătăților. Datele de intrate principale care stau la baza expertizei geotehnice sunt studiul geotehnic, date cu privire la construcțiile învecinate (tip de fundații, adâncimea la care sunt fundațiile), proiectul de arhitectură, ridicarea topografică etc. Evaluarea riscurilor trebuie să fie făcută într-un mod responsabil și este esențial să se realizeze calculele necesare pentru asigurarea stabilității pentru lucrarea ce urmează să fie executată. Pe măsură ce adâncimea săpăturii crește, cresc nu numai dificultațile de execuție a lucrării, dar și riscurile pentru lucrarea în sine și pentru stabilitatea și integritatea construcțiilor învecinate. Astfel, în cazul situațiilor cu săpături foarte adânci și unde sunt identificate clădiri care pot fi în pericol la momentul realizării excavației, se realizează calcule complexe care țin seama de prezența acestor clădiri. În astfel de situații scopul expetizei este nu doar de a furniza soluția de sprijinire dar și deformațiile și tasările maxime admisibile pentru construcția învecinată de care trebuie să se țină cont la proiectarea finală a soluției de sprijin.  O excavație adâncă, indiferent de soluția adoptată va genera deplasări verticale și orizontale, însă este vital ca aceste deplasări să poată fi limitate iar ulterior în execuție monitorizate atent.

Pasul 4 – Realizarea unui Proiect Tehnic al soluției de sprijinire. Proiectul tehnic pleacă de la concluziile Expertizei geotehnice iar realizarea unui astfel de proiect trebuie făcută de către o echipă de ingineri cu experieță pe astfel de lucrări. La această etapă se realizează și un Proiect de Monitorizare.

Pasul 5 – Execuția proiectului de incintă cu companii specializate pe acest tip de lucrări și cu respectarea Proiectului Tehnic. În paralel cu execuția proiectului, sistemul de monitorizare propus prin Proiectul de Monitorizare trebuie implementat. Acesta prevede de regulă monitorizarea atât a structurii de sprijin cât și monitorizarea clădirilor învecinate pe tot parcursul execuției.

Care sunt principalele surse de risc atunci când se realizează o excavație adâncă?

Printre sursele principale de risc asociate excavaților adânci se numără:

 • Surse de risc generate de poziția amplasamentului excavației adânci;
 • Surse de risc generate de caracteristicile geometrice ale excavației adânci;
 • Surse de risc generate de terenul de fundare de pe amplasamentul excavației adânci;
 • Surse de risc care pot să apară la proiectarea excavației adânci;
 • Surse de risc care pot să apară la execuția excavației adânci;
 • Surse de risc generate de acțiunea cutremurelor;
 • Surse de risc generate de menținerea deschisă a excavației adânci peste durata stabilită inițial.

Elemente cheie absolut esențiale pentru siguranța unei excavații adânci:

1. Realizarea unui Studiu Geotehnic complet și corect executat care să respecte întocmai prevederile normativului NP074/2022 cu privire la investigațiile geotehnice necesare

2.  Realizarea unei Expertize Geotehnice care să trateze în detaliu riscurile care pot apărea și care să ofere soluții concrete care să țin cont de particularitățile amplasamentului și nu doar generalități preluate din normativele în vigoare;

3.   Proiectul Tehnic să respecte recomandările din expertiza Geotehnică;

4.   Implementarea unui sistem de monitorizare și control corelat cu etapele de execuție.


Important! Investitorii și Managerii de proiect trebuie să fie conștienți că o alegere “ieftină” pentru oricare din cele 4 puncte menționate mai sus înseamnă în marea majoritate a cazurilor o cheltuială ulterioară în timpul execuției care reprezintă sume cu cel puțin încă două zerouri la final.

Exemple de situații care implică excavații adânci:

 • Parcări subterane;
 • Subsoluri de clădiri;
 • Tuneluri de metrou și căi ferate;
 • Depozite și rezervoare subterane.

Concluzie

Construcțiile subterane joacă un rol vital în infrastructura societății actuale, iar o evaluare complexă a rezistenței și stabilității amplasamentului din punct de vedere geotehnic este un pas esențial. Această analiză nu numai că ajută la anticiparea riscurilor și prevenirea accidentelor, ci și la găsirea de soluții relevante și adaptate pentru proiect.


Contactează-ne direct pe WhatsApp!