Noutati/Evenimente

Siguranța oamenilor și a clădirilor în timpul lucrărilor de reabilitare

22 iun. 2023

dr. ing. Ovidiu Prodan

Introducere

Lucrările de reabilitare a construcțiilor existente joacă un rol esențial în procesul de transformare a fondului construit spre reziliență și sustenabilitate. Siguranța structurală reprezintă un aspect fundamental în atât în faza de proiectare cât și în faza de execuție a lucrărilor de reabilitare, fiind esențială pentru asigurarea durabilității și stabilității clădirilor și infrastructurii existente. Astfel, evaluarea și identificarea problemelor structurale, precum și oferirea de soluții tehnice și recomandări pentru prevenirea accidentelor și asigurarea siguranței pe termen lung reprezintă primul pas al procesului.

Rolul expertizei tehnice pentru lucrările de reabilitare:

Expertiza tehnică reprezintă un proces detaliat și specializat prin care se evaluează starea unei construcții existente și se identifică eventualele deficiențe sau probleme structurale. O expertiză tehnică realizată corect și în conformitate cu normativele în vigoare, premergător fazei de proiectare, permite o analiză completă a clădirii sau infrastructurii existente, precum și propunerea de soluții fundamentate pentru remedierea problemelor și pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Altfel spus, expertiza tehnică asigură implementarea corectă a măsurilor de siguranță, utilizarea adecvată a materialelor și tehnologiilor de execuție potrivite și adoptarea unor soluții durabile și rezistente în procesul de reabilitare.

Principalele riscuri care pot să apară în cazul în care lucrările de consolidare nu se realizează conform recomandărilor expertizei tehnice: 

 • Creșterea riscului de avarii suplimentare: În absența consolidării adecvate, zonele afectate sau fragile ale clădirii pot suferi avarii suplimentare. Aceasta poate fi cauzată de încărcări excesive, mișcări structurale nedorite sau vibrații, rezultând deteriorarea elementelor structurale adiacente și propagarea problemelor.
 • Reducerea sau absența siguranței structurale: Expertiza tehnică are rolul de a identifica problemele structurale și de a oferi soluții și recomandări pentru eventuale consolidări ale elementelor structurale, care condiționează realizarea lucrărilor de reabilitare. Dacă aceste recomandări nu sunt respectate, siguranța structurală a clădirii poate fi compromisă. Acest lucru poate duce la slăbirea capacității portante a elementelor structurale și la riscul de colaps sau degradare în timp.
 • Nerespectarea normelor și standardelor de siguranță: Expertiza tehnică se bazează pe norme și standarde de siguranță care trebuie respectate în lucrările de consolidare și reabilitare. Dacă aceste norme și standarde nu sunt urmate, există un risc crescut de expunere la deficiențe structurale și de nerespectare a cerințelor legale în ceea ce privește siguranța construcțiilor.
 • Costuri suplimentare și întârzieri în lucrări: Dacă lucrările de consolidare nu sunt realizate conform expertizei tehnice, este posibil să apară necesitatea de intervenții suplimentare ulterioare pentru a corecta problemele sau pentru a aduce clădirea la standardele de siguranță cerute. Aceasta poate duce la costuri suplimentare semnificative și întârzieri în finalizarea lucrărilor.
 • Expunerea la riscuri pentru muncitori și utilizatori: Nerespectarea recomandărilor tehnice din cadrul expertizei tehnice, poate avea consecințe grave asupra siguranței muncitorilor și utilizatorilor clădirii, atât în faza de execuție cât și în perioada de exploatare a construcției. Acestea pot include pericolul de prăbușire a elementelor structurale, căderi de obiecte sau alte incidente care pot pune în pericol viața și sănătatea persoanelor. 
Cum se pot evita sau preveni accidentele din faza de proiectare:

 • Efectuarea unei expertize tehnice riguroase: Realizarea unei expertize tehnice detaliate și precise în faza de proiectare ajută la identificarea tuturor problemelor și riscurilor structurale. Aceasta oferă o bază solidă pentru elaborarea soluțiilor de reabilitare adecvate.
 • Respectarea normelor și standardelor în vigoare: Respectarea normelor și standardelor de siguranță structurală în timpul fazei de proiectare este esențială pentru evitarea accidentelor. Acestea asigură aplicarea celor mai bune practici și metode de construcție.
 • Colaborarea între experți și proiectanți: O comunicare eficientă între experții în siguranța structurală și proiectanții implicați în faza de proiectare este esențială pentru integrarea soluțiilor de siguranță și implementarea corectă a acestora în proiect.

Cum se pot evita sau preveni accidentele din faza de execuție:

 • Supervizarea adecvată a lucrărilor și semnalarea oricăror neconformități între proiectul tehnic și situația din teren: O supraveghere riguroasă și constantă a lucrărilor de reabilitare asigură respectarea tuturor recomandărilor și procedurilor tehnice stabilite în faza de proiectare.
 • Utilizarea materialelor și echipamentelor corespunzătoare: Selectarea și utilizarea materialelor și echipamentelor de calitate și adecvate este esențială pentru evitarea deficiențelor și a problemelor structurale în timpul execuției lucrărilor.
 • Formarea și instruirea muncitorilor: O echipă bine pregătită și instruită în domeniul siguranței structurale joacă un rol important în evitarea accidentelor. Lucrătorii trebuie să fie conștienți de importanța respectării procedurilor de siguranță și să aibă abilități și cunoștințe adecvate pentru a executa lucrările în mod corect și sigur.

Concluzie

Siguranța structurală în lucrările de reabilitare reprezintă un aspect esențial în domeniul construcțiilor, iar expertiza tehnică reprezintă un instrument esențial în identificarea și remedierea problemelor structurale. Respectarea concluziilor, recomandărilor și procedurilor tehnice încă din faza de proiectare joacă un rol crucial în evitarea accidentelor în timpul lucrărilor de reabilitare.